یکی از خدمات ارزنده دفتر عقد و ازدواج مهرگان پخش موسیقی زنده در مراسم شما عزیران می باشد که با توجه به سلیقه شما این موسیقی و گروه نوازنده انتخاب می شوند

شما می توانید از گروه های موسیقی سنتی شامل دف نوازی، سنتور، ویالون و ساز های سنتی بهره ببرید و یا از موسیقی های پاپ روز و خواننده به همراه ساز های بروز در مراسم ازدواج خود استفاده نمایید

همه چیز در آن روز به انتخاب شما خواهد بود